BIP EPUAP Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności - Przedszkole Publiczne nr 8 im. Kubusia Puchatka w Jaworze

Deklaracja dostępności

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 im. KUBUSIA PUCHATKA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://kubuspuchatek8.pl.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.05.2024r..Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 07.05.2024r..

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 07.05.2024r..

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez wykonawcę projektu, tj. Strony internetowe dla przedszkoli.Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej nie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Możesz je zgłosić za pomocą:

- formularza kontaktowego na stronie jej autora: Tworzenie stron internetowych dla przedszkoli

- formularza kontaktowego na stronie naszego prezdszkola Formularz kontaktowy

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko;
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail);
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść; 
  • opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.


Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 21 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 3 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści według Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Wojewódzkiego Przykładowego Urzędu. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową, możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.Aplikacje mobilne

Nasze przedszkole nie udostępnia użytkownikom aplikacji mobilnej.