Dla Rodziców

Opłata za świadczenia przedszkola winna być uiszczana do dnia 15-ego każdego miesiąca za dany miesiąc       (z góry) na konta bankowe przedszkola

 

Przedszkole Publiczne nr 8, im. Kubusia Puchatka

Ul. Moniuszki 8, 59-400 Jawor

UWAGA 

od 01.01.2021 r. nastąpiła zmiana numerów kont bankowych przedszkola. Nowe numery kont poniżej.

Bank Spółdzielczy w Jaworze

nr na który należy wpłacać kwoty za czesne:        97 8647 0007 0018 3905 2000 0001

nr na który należy wpłacać kwoty za wyżywienie: 16 8647 0007 0018 3905 2000 0004

  Prosimy o podawanie informacji za jakie dziecko (imię i nazwisko) dokonywana jest wpłata.   Opłaty pobierane są zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/216/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor. Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego  ponoszą jedynie opłatę za korzystnie przez dziecko z wyżywienia.

Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 6,50 zł w tym:

  • 6,50 zł- 3 posiłki (śniadanie, II śniadanie, obiad)
  • 1,50 zł- śniadanie
  • 1,50 zł-  II śniadanie
  • 3,50 zł- obiad (zupa + II danie)
Skip to content