BIP EPUAP Deklaracja dostępności
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2024/2025 - Przedszkole Publiczne nr 8 im. Kubusia Puchatka w Jaworze

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2024/2025

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jawor.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego                  na rok szkolny 2024/2025, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jawor.

Od dnia                      Do dnia                                 Harmonogram czynności    

31.01.2024 r.                                                                   Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

12.02.2024 r.              16.02.2024 r.                          Składanie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2024/2025.

REKRUTACJA – terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

19.02.2024 r.              29.02.2024 r.                          Składanie w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym  podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.

01.03.2024 r.             06.03.2024 r.                           Prace Komisji Rekrutacyjnej.

08.03.2024 r.                                                                Opublikowanie w przedszkolach/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.  UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

11.03.2024 r.             15.03.2024 r.                           Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

19.03.2024 r.                                                                Opublikowanie w przedszkolach/szkole podstawowej list   dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

REKRUTACJA – nabór uzupełniający (na wolne miejsca)

25.03.2024 r.             03.04.2024 r.                           Składanie w przedszkolu wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej wraz z dokumentami i            oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

04.04.2024 r.             05.04.2024 r.                           Prace Komisji Rekrutacyjnej.

08.04.2024 r.                                                                 Opublikowanie w przedszkolach/oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów    niezakwalifikowanych. UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

09.04.2024 r.            12.04.2024 r.                            Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej przez rodzica lub opiekuna prawnego.

16.04.2024 r.                                                                 Opublikowanie w przedszkolach/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.