BIP EPUAP Deklaracja dostępności
Poinformuj przedszkole, jeśli domownicy są objęci kwarantanną lub przebywają w izolacji - Przedszkole Publiczne nr 8 im. Kubusia Puchatka w Jaworze

Poinformuj przedszkole, jeśli domownicy są objęci kwarantanną lub przebywają w izolacji

Jeżeli Twoje dziecko lub  inne osoby  razem z nim mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym są objęte kwarantanną, bezzwłocznie poinformuj o tym fakcie przedszkole

telefonicznie 76/8704095 lub e-mailowo  kubuspuchatek48@wp.pl. 

Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci bez objawów chorób sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji!

Kwarantannie podlega osoba, która:

  • przekroczyła granicę zewnętrzną UE
  • miała kontakt z osobą zakażoną, chorą lub podejrzaną o zakażenie
  • ma objawy, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem
  • mieszka wspólnie z osobą objętą kwarantanną lub izolacją domową.

Ile czasu trwa kwarantanna

Jeśli jesteś na kwarantannie z powodu powrotu do kraju, obowiązuje Cię ona przez 10 dni, licząc od dnia następnego od przyjazdu.

Kwarantanna wynikająca z ryzyka zakażenia koronawirusem, np. z uwagi na kontakt z osobą chorą, trwa 10 dni od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia lub styczności ze źródłem zakażenia koronawirusem. Służby sanitarno-epidemiologiczne mogą podjąć decyzję o wydłużeniu lub skróceniu kwarantanny.

Opuszczenie miejsca kwarantanny jest możliwe jedynie w celu wykonania badań laboratoryjnych lub uzyskania świadczenia zdrowotnego, które nie może być udzielone w miejscu odbywania kwarantanny

Więcej informacji :

https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/punkty-pobran

https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi