TERMINY REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

TERMINY REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2023/2024
3 lutego 2023 Sylwia Słowik

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jawor.

Od dnia Do dnia Harmonogram czynności
1. 2. 3.
31.01.2023 r. Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
20.02.2023 r. 28.02.2023 r. Składanie w przedszkolu deklaracji

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2023/2024.

REKRUTACJA – terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
01.03.2023 r. 14.03.2023 r. Składanie w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym  podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków

o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.

16.03.2023 r. 23.03.2023 r. Prace Komisji Rekrutacyjnej.
24.03.2023 r. Opublikowanie w przedszkolach/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

27.03.2023 r. 3.04.2023 r Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
5.04.2023 r. Opublikowanie w przedszkolach/szkole  podstawowej list dzieci przyjętych

i nieprzyjętych.

REKRUTACJA – nabór uzupełniający (na wolne miejsca)
8.05.2023 r. 19.05.2023 r. Składanie w przedszkolu wniosków

o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

22.05.2023 r. 26.05.2023 r. Prace Komisji Rekrutacyjnej.
29.05.2023 r. Opublikowanie w przedszkolach/oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

30.05.2023 r. 6.06.2023 r. Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej przez rodzica lub opiekuna prawnego.
12.06.2023 r. Opublikowanie w przedszkolach/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

terminy rekrutacyjne na rok szkolny 2023-2024

Skip to content