TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023
26 stycznia 2022 Sylwia Słowik

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jawor.

Od dnia          Do dnia                                 Harmonogram czynności    

do 31.01.2022 r.                Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

23.02.2022 r. – 28.02.2022 r.   Składanie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2022/2023.

REKRUTACJA – terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2022 r. – 11.03.2022 r.    Składanie w przedszkolu/oddziale  przedszkolnym  podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.

15.03.2022 r. – 23.03.2022 r.     Prace Komisji Rekrutacyjnej.

do  24.03.2022 r.                          Opublikowanie w przedszkolach/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów                                                niezakwalifikowanych. UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

25.03.2022 r.  – 01.04.2022 r.    Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

do  04.04.2022 r.                          Opublikowanie w przedszkolach/szkole podstawowej list   dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

REKRUTACJA – nabór uzupełniający (na wolne miejsca)

09.05.2022 r. – 20.05.2022 r.     Składanie w przedszkolu wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej wraz z dokumentami i                                                oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

23.05.2022 r. – 26.05.2022 r.    Prace Komisji Rekrutacyjnej.

do 27.05.2022 r.                         Opublikowanie w przedszkolach/oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów                                                    niezakwalifikowanych. UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

30.05.2022 r. – 02.06.2022 r.  Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej przez rodzica lub opiekuna prawnego.

do  06.06.2022 r.                        Opublikowanie w przedszkolach/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

Zarządzenie do wydruku – 776-VIII-2022

Skip to content