rekrutacja 2022/2023

rekrutacja 2022/2023
28 lutego 2022 Sylwia Słowik

REKRUTACJA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 2022/2023

Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów w sprawie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego  na rok szkolny 2022/2023.

Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do:

publicznych przedszkoli:

  1. Przedszkole Publiczne nr 2 „Akademia Krasnoludków” ul. Piłsudskiego 14,
  2. Przedszkole Publiczne z Oddziałem Zamiejscowym przy ul. Dmowskiego ul. Chopina 10,
  3. Przedszkole Publiczne nr 8 im. Kubusia Puchatka ul. Moniuszki 8,
  4. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza ul. Starojaworska 82.

oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

  1. Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej ➡ Kryteria rekrutacji
  2. Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych ➡  Kryteria rekrutacji do szkół podstawowych
  3. Harmonogram rekrutacji ➡  LINK

 

Poniżej dostępny jest link do stron, gdzie od 1 marca 2022 r.  od godziny 8:00 rano będzie możliwa rekrutacja do Przedszkoli w Gminie Jawor.

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/jawor

 

pod poniższym linkiem znajduje się film instruktażowy dla rodziców dzieci kandydujących do przedszkoli.

Pomoże on Państwu przejść przez proces zgłoszenia kandydatury Waszego dziecka do przedszkola.
Proszę pamiętać o wydrukowaniu wniosku i złożeniu go w przedszkolu umieszczonym na liście preferencji pod numerem 1.

 

Skip to content