Rekrutacja 2021/2022 – TERMINY

Rekrutacja 2021/2022 – TERMINY
29 stycznia 2021 Sylwia Słowik

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jawor.

Od dnia          Do dnia                                 Harmonogram czynności    

do 29.01.2021 r.                          Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

22.02.2021 r. – 26.02.2021 r.   Składanie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2021/2022.

REKRUTACJA – terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

02.03.2021 r. – 12.03.2021 r.    Składanie w przedszkolu/ oddziale  przedszkolnym  podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do przedszkola/                      oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.

15.03.2021 r. – 19.03.2021 r.     Prace Komisji Rekrutacyjnej.

do  24.03.2021 r.                          Opublikowanie w przedszkolach/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów                                                niezakwalifikowanych. UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

25.03.2021 r.  – 31.03.2021 r.    Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

do  07.04.2021 r.                          Opublikowanie w przedszkolach/szkole podstawowej list   dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

REKRUTACJA – nabór uzupełniający (na wolne miejsca)

14.05.2021 r. – 14.06.2021 r.     Składanie w przedszkolu wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej wraz z dokumentami i                                                oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

15.06.2021 r. – 21.06.2021 r.    Prace Komisji Rekrutacyjnej.

do 23.06.2021 r.                         Opublikowanie w przedszkolach/oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów                                                    niezakwalifikowanych. UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

24.06.2021 r. – 30.06.2021 r.  Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej przez rodzica lub opiekuna prawnego.

do  01.07.2021 r.                        Opublikowanie w przedszkolach/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

Zarządzenie do wydruku –     zarządzenie Burmistrz Miasta Jawora    

 

https://jawor.bip.net.pl/?a=9228

 

 

Skip to content