PROCEDURY COVID-19

PROCEDURY COVID-19
18 maja 2020 Sylwia Słowik

Drodzy Rodzice!

Informuję, że przedszkole zostanie otwarte nie wcześniej niż 25 maja 2020 roku. Otwarte będzie na zasadach określonych w Procedurach  Przedszkola Publicznego nr 8 w Jaworze w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .

Bardzo proszę wszystkich rodziców i opiekunów  o dokładne zapoznanie się z treścią procedur.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD POSTĘPOWANIA W OKRESIE

PROCEDURA KOMUNIKOWANIA SIĘ 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU NA CZAS PANDEMII

PROCEDURA WYDAWANIA POSIŁKÓW

Rodzice, którzy planują oddać dziecko do przedszkola proszeni są o złożenie oświadczenia, stanowiącego integralną część procedury. Wypełnione i podpisane oświadczenie proszę przynieść w pierwszym dniu oddania dziecka do przedszkola.

OŚWIADCZENIE

 

Skip to content