Opłaty za miesiąc kwiecień 2021 r.

Opłaty za miesiąc kwiecień 2021 r.
15 kwietnia 2021 Sylwia Słowik

W miesiącu kwietniu 2021 r. zostaną naliczone opłaty tylko za 10 dni od 19 do 30 kwietnia 2021 r.

Odpisy z m-ca  marca 2021 r.  powyżej 10 dni zostaną przeniesione na kolejne miesiące.

Dzieci korzystające z opieki PP-8 w czasie trwania ograniczeń funkcjonowania placówki  mają naliczone opłaty i odpisy w pełnej kwocie.

Skip to content