Nowe wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Nowe wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego
8 czerwca 2020 Sylwia Słowik

Nowe wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli przewidują, że w grupie może przebywać do 16 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.

Zapraszamy więc do kontaktu z przedszkolem rodziców dzieci pracujących, którzy nie mogą pogodzić pracy zawodowej z opieką nad dziećmi.

 

 

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – druga edycja

 

 

Skip to content