Konkurs na stanowisko dyrektorów przedszkoli

Konkurs na stanowisko dyrektorów przedszkoli
19 lipca 2017 PP nr 8 im. Kubusia Puchatka w Jaworze

W dniu 10 lipca 2017 r. odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jawor.
Komisja konkursowa składała się z trzech przedstawicieli kuratorium oświaty, trzech przedstawicieli organu prowadzącego, po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców oraz po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w przedszkolach.

Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz po wysłuchaniu przedstawionej koncepcji rozwoju placówek komisja konkursowa wyłoniła dyrektorów przedszkoli…
-Dyrektorką Przedszkola Publicznego nr 2 pozostanie Krystyna Korybska,
-Dyrektorką Przedszkola Publicznego nr 4 pozostanie Danuta Sitek,
-Dyrektorką Przedszkola Publicznego nr 8 pozostanie Maria Żurawska.

Gratulujemy pani Marii Żurawskiej ponownego wyboru na stanowisko dyrektora i życzymy spełnienia planów oraz wielu sukcesów w dalszej pracy zawodowej.

Skip to content