Dla Rodziców

Opłata za świadczenia przedszkola winna być uiszczana do dnia 15-ego każdego miesiąca za dany miesiąc       (z góry) na konta bankowe przedszkola

 

Przedszkole Publiczne nr 8, im. Kubusia Puchatka

Ul. Moniuszki 8, 59-400 Jawor

Bank BNP PARIBAS   Oddział w Jaworze

nr na który należy wpłacać kwoty za czesne: 73  2030  0045  1110  0000  0218  7790

nr na który należy wpłacać kwoty za wyżywienie: 18  2030  0045  1110  0000  0218  7810

  Prosimy o podawanie informacji za jakie dziecko (imię i nazwisko) dokonywana jest wpłata.   Opłaty pobierane są zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/216/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor. Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego  ponoszą jedynie opłatę za korzystnie przez dziecko z wyżywienia.

Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 6,00 zł w tym:

  • 6,00 zł- 3 posiłki (śniadanie, II śniadanie, obiad)
  • 1,50 zł- śniadanie
  • 1,50 zł-  II śniadanie
  • 3,00 zł- obiad (zupa + II danie)