Aktualizacja wytycznych GIS

Aktualizacja wytycznych GIS
7 lipca 2020 Sylwia Słowik

Główny Inspektor Sanitarny podpisał 2 lipca br. zaktualizowane wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Główne zmiany dotyczą zwiększenia liczebności grupy do 25 dzieci.

Wytyczne_żłobki_przedszkola_III_aktualizacja (1)

 

Skip to content